In 2012 zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor een festival voor locatietheater langs de Waal, gebaseerd op verhalen over het leven langs de rivier. Dat heeft in 2014 geresulteerd in de oprichting van de Stichting Theater Over & Weer en in 2016 de eerste voorstelling: Verlangen naar de Overkant. Sindsdien hebben we zeven voorstellingen gemaakt in zomer en winter, met afgelopen november nog een bonus-wintervoorstelling ter gelegenheid van het jubileum van het Dijkmagazijn Beuningen.

Wat hebben we een boel mooie herinneringen gemaakt. Een rij van dertig bruidjes langs de waterlijn, wie had dat ooit gezien? Een vrolijke kermis, Sterappeltje en de Zeven Heertjes, het verdriet van de parlevinker, een verdwaalde fanfare en het arme Steenovenvolk. De overtocht met het pontje niet te vergeten, en dat allemaal op zomeravonden met de ondergaande zon boven de rivier, boven zee...

Nu komt Theater Over en Weer in ander vaarwater. Om een aantal redenen hebben het bestuur en de artistieke leiding gezamenlijk besloten testoppen met de activiteiten.

Theater Over en Weer heeft sinds de oprichting een stevige bijdrage geleverd aan de culturele ontwikkeling langs de Waal. Ruim 8400 bezoekers hebben afgelopen jaren de ruim 43 evenementen en voorstellingen bezocht. De activiteiten werden mede mogelijk gemaakt dankzij de tomeloze inzet van lokale vrijwilligers, spelers en bestuur. De Coronajaren hebben een stevige wissel getrokken op de beschikbaarheid van deelnemers. Het is afgelopen jaar niet gelukt de noodzakelijke
uitbreiding van het bestuur rond te krijgen.

Andere redenen om te stoppen zijn de regels in het kader van de wet natuurbescherming (Wnb). - Dit betreft de huur voor het gebruiken van locaties waar voorstellingen worden gehouden, - de stikstofberekeningen, - de quickscan Wnb (onderzoek naar flora en fauna in het beschermingsgebied). De teruglopende subsidies en de forse toename van kosten., welke deels worden veroorzaakt door strengere handhaving van de regels in Natura-2000 gebieden waar ook de voorstellingen van Theater Over en Weer plaatsvinden. Een forse prijsverhoging van de tickets vindt Theater Over en Weer geen optie. In 2023 zijn er ook nog werkzaamheden voor
dijkverzwaring aan de Betuwse zijde gepland. Daardoor kon het voor Theater Over en Weer essentiële veerpontje dit jaar niet ingezet worden.

De organisatie heeft het afgelopen jaar naar diverse oplossingen gezocht om het voortbestaan van Theater Over en Weer op een of andere manier te waarborgen. Dat is helaas niet gelukt.

Wij willen alle vrijwilligers, spelers en sponsoren bedanken voor hun geweldige inzet sinds 2014 tot nu. In onze herinneringen leven de muziek, de scènes en verhalen voort. En de Waal stroomt nog steeds vanlinks naar rechts... naar zee....

Met hartelijke groet van
het bestuur van
Stichting Theater Over & Weer

vogel

*

Sponsoren